Maffior

Maffia är ett italienskt ord med sicilianskt ursprung. Det har kommit att bli ett samlingsnamn för olika typer av organiserad brottslighet och de kriminella nätverk som utför dessa brott. Begreppet har en lång historia och härstammar från början från de södra delarna av Italien. Det var här de första riktiga maffiaorganisationerna uppstod.

Den mest kända maffiaorganisationen är med all sannolikhet den som huserar på Sicilien i Italien. Cosa Nostra, vilket betyder “vår sak”, har varit aktiva på ön under lång tid. Den exakta tiden för maffians skapande är okänd men man vet med säkerhet att den i alla fall funnits sedan det tidiga 1800-talet.

Maffians verksamhet

Maffian fungerar så att den utåt sett sysslar med en laglig verksamhet. Det kan faktiskt vara så att hela 80 % av deras sysselsättning är helt regelrätt. Denna verksamhet används sedan som en täckmantel för att kunna utföra de affärer som inte är lika hederliga. På så sätt är det lättare att undvika upptäckt.

Maffian är ofta mycket sammansvetsad och medlemmarna är lojala. Skulle man svika denna sammanhållning råkar man ofta illa ut. De försvarar sitt territorium och sin affärsverksamhet rigoröst. Om någon försöker inkräkta eller utmana dem tvekar inte maffian att ta till våldsamma och brutala metoder för att slå ner sina fiender och ta tillbaka makten.

Maffians utbredning

Idag har begreppet maffia blivit mer utbrett då fenomenet finns på så många fler platser än Sicilien. Den största organisationen finns troligtvis i USA och denna organisation har starka kopplingar till den sicilianska maffian och består av personer som emigrerat från Italien samt deras ättlingar. Men maffiaorganisationer förekommer bland annat även i Ryssland och Kina.

För de som inte bor och verkar inom geografiska områden där en maffia opererar känner nog mest till fenomenet på grund av hur det har gestaltats i populärkulturen. Många är de böcker och filmer med en handling som kretsar kring maffian. Det finns både verklighetsbaserade och fiktiva exempel. Den kändaste är Mario Puzos verk Gudfadern.